10 oktober 2014

Probeer je eens in te leven in die ander...

We leven in een maatschappij waar vrijwel ieder
voor zich leeft.
We maken allemaal fouten, verkeerde keuzes want we
zijn mensen, daar kunnen we niet omheen.
Ieder reageert verschillend op keuzes, fouten die
iemand anders heeft gemaakt en soms kan zo'n reactie
heftig zijn en pijn doen.
Empathie kan dan een oplossing zijn, het betekent niet
dat je het eens moet zijn met de keuzes van de andere,
maar je kan wel proberen om begrip te tonen.

Empathisch luisteren is leren luisteren met de intentie
om de andere beter te leren begrijpen.
Empathie is aanvoelen, openstaan voor de gevoelens
van de andere...


1 opmerking: