29 november 2011

Levensgeluk hangt niet alleen af van een perfect functionerend lichaam...

Een handicap of ziekte brengt beperkingen met zich mee,
vele dingen kunnen niet meer en maken dat je leven verandert.
Een beperking is niet hetzelfde als een grens, want daar waar grenzen zijn
ligt een eindmeet en beperkingen maken dat je nog zoveel mogelijkheden hebt
om dingen te doen weliswaar op een aangepaste manier.
Dingen die je niet meer kan mogen je niet weerhouden
om ten volle te leven, je moet de focus gaan leggen
op die dingen die je nog wel kan.
Leren accepteren dat je leven nooit meer hetzelfde zal zijn
maakt dat je minder gefrustreerd door het leven kan gaan,
maken dat je de realiteit onder ogen ziet en niet wegvlucht.
En ook ik weet uit eigen ervaring dat dit een groeiproces is
en dat niets in het leven als vanzelfsprekend is.
Daarbij komt ook nog vaak dat de maatschappij jou alleen nog maar ziet
als een mens met een beperking,
je moet dan zeer sterk in je schoenen staan en kracht hebben om dat gevoel
niet over te nemen maar in jezelf en je eigen mogelijkheden te blijven geloven.
Acceptatie van je lichaam met beperkingen en onvolmaaktheden
vraagt een positieve kijk en begrip.
Het accepteren van een lichaam dat niet voldoet aan
de criteria van de maatschappij,
een lichaam dat niet meekan zoals het “hoort”
is een opgave, een leerproces…
Het is begripvol zijn voor je eigen lichaam,
het is jezelf leren waarderen en graag zien door verder te kijken dan de imperfecties, het is je lichaam als je bondgenoot zien en niet als je vijand.
Leren leven in het nu, en de dingen een plaats geven, je niet continu verzetten tegen de dingen die nooit meer anders zullen worden maken dat je een groter gevoel van eigenwaarde kan krijgen.
Wanneer je lichaam overheersend een bron van zorg is moet je beseffen dat
je lichaam ook een wegwijzer is, een hulp, dat je lichaam je ook nog plezier kan verschaffen.
Pure overgave is je verzet opgeven tegen dat wat is en nooit meer zal veranderen, dat is van je lichaam leren houden.
De grootste pijn in het leven komt voort door je te verzetten
tegen datgene wat is.
Pijn die je wegduwt blijft branden, als je er middenin gaat staan verliest de pijn zijn overweldigende kracht…
Op het moment dat je onvoorwaardelijk ja zegt tegen het leven en tegen jezelf kan je gelukkig zijn…


26 november 2011

A person who never made a mistake never tried anything new...


Had ik maar of had ik maar niet…

Er zijn twee manieren waarop je spijt kan ervaren in het leven
of je hebt iets gedaan wat je zou willen ongedaan maken
of je hebt een kans niet benut of genomen om iets te doen dat je graag wou.
Spijt is dan ook een normaal onderdeel van het leven.
Helaas we zijn mensen en we maken allemaal menselijke fouten.
Het goede nieuws is natuurlijk dat je dingen in de toekomst
beter kan doen door te leren uit fouten uit het verleden.
We kunnen het verleden niet veranderen maar je kan fouten
en misstappen uit het verleden gebruiken als een kans voor een nieuw begin.
Spijt kan positief bekeken worden, want het kan een manier zijn
om te leren en jezelf bij te sturen.
Het geeft je de kans om na te gaan waar het verkeerd is gegaan
en waar je voor jezelf nog dingen kan bijsturen.
Durf dus datgene doen dat jij waardevol en belangrijk vindt.
Durf fouten maken, want zonder fouten verander je niet…
 
 

24 november 2011

You will never know how it feels until it happens to you...


We zouden nooit weten wat geluk is als we nooit hartzeer hebben gekend.
We zouden niet weten hoe goed lachen voelt als we nooit hebben gehuild.
We zouden nooit weten wat het is om een goed gevoel te hebben
als we ons nooit slecht hebben gevoeld.
We zouden nooit weten wat hoop is als we nog nooit hopeloos zijn geweest.
We zouden nooit weten hoe het voelt om gezond te zijn als we nooit ziek waren.
Soms moeten we door slechte tijden en terugkijken
om het goede te zien in ons leven…
 
 
 
 

22 november 2011

Let there be love...

De hele wereld werd gemaakt door en voor liefde,
troostend en warm, het centrum van alles.
De belangrijkste en mooiste zaak van de wereld…
Laat ook bij jou liefde stromen en toon hen om wie je geeft jouw liefde!
De wereld zal er veel mooier uitzien…”so let there be love”


21 november 2011

Be part of a wind of change and dare to live a life of change…


Het enige constante in ons leven is verandering.
Verandering is altijd aanwezig, onvermijdelijk en een natuurlijk proces.
Niets blijft steeds hetzelfde, onze gedachten, gevoelens,
stemmingen, waarnemingen zijn continu in verandering.
Soms verandert iets met kleine stapjes
en soms moeten we een grote sprong maken…
 
 

18 november 2011

Een deur naar en nieuw begin...


Heb je soms ook van die dagen waar je het gevoel krijgt
dat het niet uit maakt wat je doet of hoe hard je ook probeert,
het voelt alsof niets goed gaat en je een deur in je gezicht krijgt.
Hou dan in gedachten dat sommige deuren sluiten
om andere te openen, naar grotere en betere dingen.
Het geeft niet altijd meteen een positief gevoel, maar na verloop van tijd
zal je merken dat je meer terugkrijgt dan je verloren hebt.

Elk afscheid opent een deur naar een nieuw begin.
Soms is een afscheid noodzakelijk om plaats te maken
voor nieuwe mogelijkheden, nieuwe idealen…
Loslaten, een pagina in je leven omdraaien, het hoeft niet alleen
negatieve gevoelens met zich mee te brengen,
want het kan een begin zijn van iets heel bijzonder…


17 november 2011

Dare to say no...

Vaak durven we niet “nee” zeggen omdat andere ons dan niet vriendelijk vinden.
Maar je moet erkennen dat jij als enige verantwoordelijk bent voor jouw leven.
Je moet niet altijd “ja” zeggen om andere mensen te behagen,
maar doen wat jouw hart zegt ook al strookt dat
op dat moment niet met de wensen van anderen.
Als je steeds gaat leven naar de waarde van anderen
dan ga je jezelf verloochenen…


16 november 2011

Have faith in yourself...


We hebben vertrouwen in andere mensen
maar vaak wantrouwen we onze eigen meningen en oordelen.
Heb vertrouwen in je eigen beslissingen.
We hebben allemaal vrienden en mensen om ons heen
maar we moeten beseffen dat we niet altijd op hen mogen rekenen
en dat we zelf ook beslissingen moeten nemen
en dingen doen zonder hun oordeel of steun.
Opkomen voor onszelf, op onszelf leren vertrouwen,
dingen leren doen zonder steeds te leunen op anderen
maakt je sterker, maakt je weerbaarder.
Want wanneer we steeds vertrouwen op de mensen om ons heen
verliezen we het vertrouwen in onszelf.
Leer vertrouwen op jezelf en reken niet steeds op andere
om keuzes en beslissingen te nemen, je hebt meer in jezelf dan je denkt…
 
 

15 november 2011

Take control of your life today...

Vandaag is een perfecte dag voor verandering!
Een perfecte dag voor een nieuwe stap richting jouw doel en dromen.
Je kan veel bereiken in het leven, maar je moet gemotiveerd zijn
en zelf de controle van je leven in handen nemen...


14 november 2011

I feel rich...

Ik heb misschien niet veel toch voel ik me rijk!
Want ik weet datgene dat ik heb te waarderen
en heb bijzondere mensen in mijn leven
die onvoorwaardelijk om mij geven…
Dus ik voel me enorm rijk!


13 november 2011

Just smile...

Elke keer dat je naar iemand lacht is dat een blijk van liefde,
van geven om, een geschenk...
één van de mooiste dingen die je zomaar gratis aan iemand kan schenken...


12 november 2011

Als vriendschap je hart ontmoet...

Als vriendschap je hart ontmoet laat het een emotie achter die niet meer weggaat.
En geen enkele afstand maakt dat gevoel minder, want wie je in je hart draagt
neem je mee over elke afstand heen...


 

10 november 2011

It's never too late to make some change...

’t Is nooit te laat om je leven te veranderen.
Je kan je verleden niet ongedaan maken
maar je kan vooruit kijken en van je toekomst iets moois maken.
Zeg tegen jezelf:
Verleden bedankt voor alle lessen.
Toekomst… ik ben klaar voor jou!


9 november 2011

Hope...


Het leven is vol onzekerheden en momenten van besluitloosheid.
Maar zelfs in donkere tijden kunnen we alsnog alles bereiken
zolang we de hoop maar levend houden.
Hoop helpt ons vooruit te kijken naar de toekomst.
Hoop doet ons verlangen naar iets terwijl we
erop vertrouwen dat het ook zal uitkomen.
Hoop is werkelijk geloven en vertrouwen
dat als we volharden alles mogelijk is in het leven…
 
 

8 november 2011

Respect...

Zelfrespect houdt in dat je om jezelf geeft, trots bent en waardigheid kent.
Als je respect hebt voor jezelf hebt je moed om je leven te leiden
op basis van je eigen persoonlijke waarden.
Leren om jezelf en anderen te respecteren begint reeds in je kindertijd.
De beste manier om respect aan te leren is door respect te tonen.
Respect hebben voor jezelf strekt zich uit naar de mensen om je heen.
Zonder respect voor jezelf is het moeilijk om respect te hebben voor anderen...

7 november 2011

Life is making dreams come true….

Jij hebt zelf de mogelijkheid
om leven te geven aan je dromen,
en door je dromen te verwezenlijken
geef je ze ook een echte betekenis…


5 november 2011

4 november 2011

Little things make a big difference...


Er is weinig verschil tussen kleine en grote dingen
want het zijn de vele kleine, die de grootste dingen creëren.
Vele kleine stenen maken grote bergen.
een klein gebaar van vriendelijkheid van iemand die van je houdt,
een extra half uurtje slaap,
een trui die net uit de droogkast komt op een koude dag,
een onverwacht sms’je van een vriend…
Het zijn zo veel kleine dingen, maar ze maken ons leven waardevol.
Het zijn kleine dingen die van een huis een thuis maken.
Het zijn de kleinste details die ons leven groot maken…
 
 

3 november 2011

Its our heart that always brings us back together...


Elke dag in ons leven gaan we op weg,
we gaan over verschillende wegen
en komen mekaar daar af en toe tegen.
Maar hoe ver we soms ook uit mekaar zijn
waarheen onze weg ook gaat
er is altijd ons hart dat een stukje meeneemt
van zij om wie we geven.
Het is ons hart dat ons steeds weer samen brengt...
 
 

2 november 2011

Sometimes someone can't stay in your life...

Soms komen mensen in je leven en worden een deel van het jouwe.
Toch kunnen om bepaalde redenen sommige mensen
niet altijd deel blijven van jouw leven.
Wees dan niet ongelukkig maar dankbaar
voor de tijd die je samen kon delen…