30 september 2014

Liefde en zorg maken het verschil...

Het zijn niet de materiële dingen die het
belangrijkste zijn in je leven...
Wat het meeste telt, het meeste verschil maakt in
iemands leven is de liefde en zorg die je krijgt
van de mensen om je heen...en als je die liefde en zorg kan voelen
dan weet je dat er iemand echt om je geeft,
dan kan je moeilijke hindernissen en pijn in je leven beter aan,
dan kleurt zelfs een grauwe dag weer in de mooiste kleuren...


29 september 2014

Een sprankeltje hoop...

Hoop is een krachtige motor, het is een lichtpuntje
in donkere, moeilijke dagen...28 september 2014

Liefde, het mooiste wat er is!

Liefde...
het is voor velen een zo moeilijk te definiëren woord.
Maar liefde is een gevoel dat we altijd positief
kunnen weergeven...
Liefde onder welke vorm ook kunnen beleven, voelen,
delen is het mooiste wat er is...


26 september 2014

Wees dankbaar...

Ons leven is gevuld met heel veel grote dingen
maar het is belangrijk om niet alleen dankbaar te zijn
voor al dat groots en wat meer stil te staan
bij de alledaagse kleine, gewone, vaak onbelangrijke dingen.
Het zijn die vele kleintjes die ons omringen met datgene
dat ons leven zoveel waardevoller, zo bijzonder maakt...
Sta ook eens wat vaker stil bij al het kleine, bij het gewone,
het zal ook jou doen beseffen dat het niet altijd de grootste
dingen zijn die je het mooiste schenken...


25 september 2014

Dankbaar kijk ik terug...

Met dank aan mijn hartsvriendin Leen
voor de fijne momenten die we hebben gedeeld,
voor de fijne vakantie...

11 september 2014

Ieder van ons is uniek...

De schoen die bij de ene mens perfect om de voet past
wringt bij een ander en zo gaat het ook in het leven.
We zijn allemaal anders, uniek, we hebben een verscheidenheid
aan talenten en gaven.
We reageren allemaal anders op situaties en op elkaar.
Maar vergeet niet dat ieder van ons bijzonder is!


9 september 2014

Ook jij bent geweldig...

In tegenstelling tot wat andere ook denken of zeggen
moet je niet het neusje van de zalm zijn,
hoef je niet helemaal boven aan de top te staan
om te schitteren in het leven...
Je bent geen mislukkeling omdat je niet perfect bent
of al eens verkeerde keuzes maakt.
Je bent net geweldig omdat je ondanks je omstandigheden
keer op keer, kleine stapjes blijft nemen om vooruit
te komen in het leven, om dingen te realiseren...


8 september 2014

Alles in het leven is tijdelijk...

Ons leven is een cirkel van geluk, verdriet,
harde tijden, goede tijden...
Ga je op dit moment door een moeilijke tijd
vertrouw er dan op dat alles in het leven tijdelijk is.
Elke keer dat het regent, stopt het ook met regenen,
na de nacht komt steeds weer een nieuwe morgen...
7 september 2014

Ook als je verdrietig bent kun je geluk ervaren...

Zorg dragen voor je geluk betekent niet dat
je verdriet moet negeren of doen dat alles
goed gaat...
Geluk en verdriet liggen soms heel dicht bij mekaar.6 september 2014

Een glimlach...

Soms hoeven we geen woord te zeggen opdat iemand 
zich beter zou voelen.
Een simpele welgemeende glimlach kan soms het verschil maken...


5 september 2014

Rijk zijn betekent meer dan veel geld hebben...

Echte rijkdom omvat meer dan alleen wat je
op je bankrekening hebt staan...
Echt rijkdom zit in je hart, het is liefde, een liefhebbende familie,
geweldige vrienden, gelukkig zijn en vooral een goeie gezondheid...
4 september 2014

Dankbaar voor al het kleine dat mijn leven groot maakt...

Kunnen lachen ook al is je leven verre van perfect of makkelijk
toont aan hoe sterk je wel kan zijn als mens...
Dankbaar zijn voor wat je hebt maakt dat je als mens
ook meer de dingen gaat appreciëren die je al hebt of krijgt...
Wat is perfect....het is iets waar we met z'n allen naar streven
en toch is het voor ieder mens anders...
Voor mij zijn het vele kleine dingen die me elke dag opnieuw
kracht geven om door te gaan...

3 september 2014

Elke dag is bijzonder...

Hoe vaak zeggen we niet...ooit, één dezer dagen,
dan ga ik dat doen, dat zeggen...
Hoe vaak bewaren we geen kleding voor een speciale gelegenheid,
gebruiken we alleen maar het mooie servies met een feest.
Elke dag is bijzonder, elke dag dat je leeft is een
speciale gelegenheid, elke dag mag je er op je mooiste
uitzien, elke dag mag je eten uit een mooi bord,
elke dag is een gelegenheid om mensen te zeggen
wat je voelt, wat ze voor jou betekenen, hoe bijzonder te zijn...


2 september 2014

Alles in ons leven heeft een reden...

Mensen veranderen zodat je ze kan laten gaan,
sommige dingen gaan verkeerd opdat je ze leert
waarderen wanneer het wel goed gaat.
En zelfs af en toe vallen goede dingen uit mekaar
om alsnog plaats te maken voor nog beter...


1 september 2014

Genegenheid...

We willen soms dingen die duur zijn en die ons
ondanks hun prijskaartje weinig voldoening geven.
Vergeet daarom niet dat de meest waardevolle dingen
die ons de meeste voldoening geven in het leven gratis zijn
het zijn liefde en genegenheid...